کد:

معرفی محصول

چراغ ­های رشد گیاه برای کمک به رشد گیاهان طراحی شده ­اند. این چراغ­ ها قادرند طیف نوری همانند خورشید و یا طیف نوری خاص را که متناسب با نیازهای گیاه باشد را ایجاد کنند. رادنور قادر است چراغ­ های رشد گیاه خود را بر اساس نوع گیاه، مرحله رشد گیاه (فاز جوانه ­زنی، گل دهی، باردهی و …) و دوره ­های زمانی مورد نیاز گیاه شما طراحی و تولید نماید.