کارخانه

آدرس: کرج، مهرشهر، فرودگاه پیام، فاز 3 اقتصادی، کوچه یکم

تلفن:02634095083 /02634095082 /02634095081

کد پستی: 3187411036

فکس: 26123977-021

روزهای کاری: شنبه الی چهارشنبه / ساعت کاری: 7:30 الی 17